skip to Main Content
06 164 26 229 info@welkin.nl

Welkin Kinesiologie

Welkin Kinesiologie verzorgt de driejarige deeltijdopleiding Welkin Psychosomatisch Kinesioloog (HBO niveau). De lesstof wordt aangeboden via blended learning (theorie via online leeromgeving, praktijk via contactdagen).

Daarnaast verzorgt Welkin Kinesiologie College diverse jaartrajecten als bijscholing voor de therapeut en losse modules die te volgen zijn door iedereen die wil bij- of nascholen.

Back To Top