skip to Main Content
06 164 26 229 info@welkin.nl

Maria Louise Booisma

Het is een openbaring om te ontdekken welke  factoren je geestelijke en lichamelijke gezondheid op de proef hebben gesteld of dit nog steeds doen. Vanuit dit bewustzijn en krachtige tools voor zelfherstel als kinesiologie en BodyTalk ga je je steeds krachtiger, gezonder en meer “jezelf ” voelen. Kinesiologie is één van de disciplines die mij veel heeft gebracht. 

Meer informatie

Mijn passie is ondersteuning bieden om een verbeterde geestelijke, emotionele en lichamelijke gezondheid te bereiken waardoor je kunt groeien, krachtiger en gelukkiger kunt zijn. Daarnaast zet ik me in mensen bewust te maken van een natuurlijk herstellend vermogen van het lichaam waarvoor je diverse disciplines in kunt zetten.

Graag ondersteun ik jou om je bewust te laten worden van de mogelijkheden die je lijf heeft zichzelf te herstellen. Er is aandacht voor jou en voor de onderliggende oorzaken van jouw klachten. Misschien ervaar je het leven soms alsof je aan het “overleven” bent. Dit is niet de bedoeling. Je mag stralen en vreugde ervaren. En je hoeft niet als ieder ander te zijn…Dat kan ook niet, Jij bent namelijk UNIEK.

Om je ware potentie volledig tot bloei te laten komen en je energie te behouden is het van belang te observeren en te luisteren. Wat heeft jouw lijf te vertellen? Aan een houding is vaak al heel veel af te lezen. En vervolgens een volgende stap… wat is er nodig om je beter te voelen dan je nu doet? Dit is niet altijd rationeel te verzinnen, onderbewust zitten de antwoorden vaak ergens in je lijf verborgen. Dat klinkt wellicht magisch, tsja misschien is het dat ook wel een beetje… Ik word regelmatig verrast over wat er verborgen kan liggen en waar je lijf toe in staat is.

Ik ondersteun jou naar je lijf te luisteren en je lichaam meer in een natuurlijke balans te brengen.

Mijn ervaringen in het Speciaal onderwijs als docent van kinderen met uitdagingen in hun ontwikkeling hebben er voor gezorgd dat zij een speciaal plekje in mijn hart hebben en altijd zullen houden. Ook zij zijn een belangrijke inspiratiebron voor mijn ontwikkeling geweest. Binnen het onderwijs heb ik 17 jaar ervaring opgedaan met kinderen met uitdagingen als hersenletsel (zoals CP), spierziekten, autisme en AD(H)D.

Ik zet me in voor Movement Based Learning Nederland en voor de training BrainGym®170 for Special Needs van Cecilia Koester. De tools van deze trainingen hebben voor velen kinderen, jongeren en volwassenen met (ernstige) uitdagingen levens veranderend gewerkt en doen dit nog steeds.

Duur van 1e consult: 1,5 uur
Kosten 1e consult: € 70
Duur van vervolg consult: 60 – 70 min.
Kosten vervolg consult: € 70
Aangesloten bij beroepsvereniging: Ja,B.A.T.C.

Vergoeding door verzekeraars

(mits in pakket):

Ja

Kinesiologen werken holistisch. Dat wil zeggen dat ze naar de hele mens kijken en deze in zijn totaliteit balanceren. Ook als een kinesioloog zich in de praktijk richt op een bepaalde stroming of doelgroep.

Richt zich bij voorkeur op: Mensen met stress of burn out, docenten/begeleiders mensen met een zorgzwaar leven, moeders die zich “geleefd” voelen. Mensen die door heftige emotionele ervaringen heen zijn gegaan, hoog gevoelige personen. Kinderen en jongeren met uitdagingen in hun ontwikkeling zoals concentratieproblemen, ADHD, autisme en hersenletsel.
Werkt onder andere met:
 • Stress en werkdruk gerelateerde klachten
 • spanningen
 • somberheid/depressie
 • burn out
 • rouwverwerking
 • angst gerelateerde klachten
 • stijfheid/ gewrichtsklachten
 • stemmingswisselingen
 • emotionele reacties
 • concentratieproblemen
 • AD(H)D
 • hooggevoeligheid
 • ASS
 • neurologische aandoeningen.
Kinesiologie opleiding afgerond: Nee
Andere opleiding afgerond: Nee
Docent Contact Uren (DCU) of lesuren: 251 – 500
MBK gevolgd: Ja, Con Amore Utrecht
PSBK gevolgd: Nee
Faculty member: Nee
Instructeur: Ja, Movement Based Learning
Docent aan instituut: Ja, Regulier docent Mytylschool
Ontwikkelaar / grondlegger cursus of stroming: Nee
Oprichter/bestuurslid opleidingsinstituut: Ja, Movement Based Learning Nederland
MBK afgerond
Instructeur/docent
Oprichter/bestuurslid instituut
Vergoed door zorgverzekeraar

Contact

Schoolstraat 9
2912 CP Nieuwerkerk a/d IJssel
Zuid-Holland, Nederland

06-43521675
Joyoflife.nu@gmail.com
www.joyoflife.nu/

Je kunt gelukkig zijn, niet omdat alles goed gaat maar omdat je het goede kunt zien

Back To Top