skip to Main Content
06 164 26 229 info@welkin.nl

Bets Everts

Key4balance biedt jou de mogelijkheid om (weer) in beweging te komen. Dat kan letterlijk en figuurlijk worden opgevat.

Sinds 1986 ben ik persoonlijk gefascineerd geraakt door het effect dat kan worden verkregen door Touch for Health of Kinesiologie. Door allerlei omstandigheden kunnen we uit ons evenwicht zijn. Kinesiologie kan je helpen weer een hernieuwd evenwicht te vinden.
Sinds 2013 ben ik beëdigd en voldoe ik aan alle eisen die worden gesteld door de Beroepsvereniging voor Kinesiologie voor toelating als Erkend Kinesioloog.

Graag kom ik met je in contact om samen te bekijken wat ik voor jou kan betekenen.

Meer informatie

Geen mens is hetzelfde en dat maakt mijn werk als kinesioloog zo interessant. Ieder mens leeft vanuit zijn eigen vooronderstellingen, aannames en overtuigingen. Het onbewuste is minstens even belangrijk als het bewuste en bepaalt voor een belangrijk deel hoe we in het leven staan.

Er is altijd een andere keuzemogelijkheid! Hoewel we niet kunnen bepalen wat we allemaal meemaken in ons leven, hebben we wel invloed op de manier waarop we hierop reageren.

Met kinesiologie word jij je bewust van wat je ‘beweegt’ en wat er voor nodig is om weer in beweging te komen om andere keuzes te maken.

Duur van 1e consult, incl intake 1,5 uur
Kosten 1e consult: € 75
Duur van vervolg consult: 1,5 uur
Kosten vervolg consult: € 75
Aangesloten bij beroepsvereniging: Ja, actief lid BvK
Vergoeding door verzekeraars (mits in pakket): Ja

Kinesiologen werken holistisch. Dat wil zeggen dat ze naar de hele mens kijken en deze in zijn totaliteit balanceren. Ook als een kinesioloog zich in de praktijk richt op een bepaalde stroming of doelgroep.

Richt zich bij voorkeur op: Iedereen is welkom
Werkt onder andere met:
Kinesiologie opleiding afgerond: Ja, NSK
Andere opleiding afgerond: Ja, A- Verpleegkunde, Maatschappelijke Gezondheids Zorg (MGZ), Bedrijfsverpleegkunde, verschillende massagecursussen (Esalen-, Indiaanse Hoofd-, Klassieke- en Stoel-), Guasha en NLP practitioner
Docent Contact Uren (DCU) of lesuren: 101 – 250
MBK gevolgd: Ja, Vrijstelling ivm BIG registratie
PSBK gevolgd: Nee
Faculty member: Nee
Instructeur: Nee
Docent aan instituut: Nee
Ontwikkelaar / grondlegger cursus of stroming: Nee
Oprichter/bestuurslid opleidingsinstituut: Nee
Kinesiologische opleiding
Niet-Kinesiologische opleiding
MBK afgerond
Vergoed door zorgverzekeraar

Contact

Zigzagoven 13
3961 EC Wijk bij Duurstede
Utrecht, Nederland

06-10782142
Bets.everts@outlook.com
www.key4balance.nl/

Mensen hebben alle hulpbronnen voor positieve verandering beschikbaar

Back To Top